SKEN

Encyklopédia vín

vino-matysak (23K)

Rozdelenie slovenských vín podľa obsahu zvyškového cukru

obsah zvyškového cukru (g/l)
suché: 0 - 4
polosuché: 4 - 12
polosladké: 12 - 45
sladké: nad 45

Odporúčaná teplota pri podávaní jednotlivých vín:

4 až 8 °C – šampanské a ostatné šumivé vína
7 až 9° C – sladké biele vína
9 až 11° C – suché biele a ružové vína
12 až 15° C – ľahké červené vína
14 až 18° C – vyzreté červené vína

Rozdelenie vinárskych produktov:

Stolové víno
- Stolové víno patrí do kategórie najnižšej kvality.
- Vyrába sa z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť najmenej 13 kg na 100 l muštu.
- Prídavok cukru nesmie presiahnuť zvýšenie minimálneho prirodzeného alkoholu o hodnotu 2,5 % objemového alkoholu.
- Stolové víno nie je dovolené označovať názvom odrody ani vinohradníckej oblasti, okrem výnimiek uvedených v zákone.
Akostné víno
- Víno tejto kategórie sa vyrába z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť najmenej 16 kg na 100 l muštu.
- Vyrába sa z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť najmenej 13 kg na 100 l muštu.
- Pridávať cukor na vylepšenie akostného vína možno iba do výšky hodnôt uvedených v zákone pre stolové vína.
- Akostné vína sa ďalej členia na odrodové, značkové a víno s prívlastkom.

Odrodové víno
- Vyrobené výlučne z hrozna domáceho pôvodu z jednej odrody s prímesou iných odrôd najviac do výšky 15% muštu.
- V označení akostného vína sa musí povinne uviesť ročník, odroda a vinohradnícka oblasť alebo rajón, kde sa hrozno dopestovalo.
Značkové víno
- Je vyrobené z hrozna domáceho pôvodu a to podľa špeciálnej receptúry výrobcu zmiešaním hrozna jednotlivých odrôd pred jeho vylisovaním alebo zmiešaním jednotlivých akostných odrodových vín.
Víno s prívlastkom
- Vína z tejto kategórie predstavujú najvyšší stupeň kvality vína.
- Vyrábajú sa iba z hrozna domáceho pôvodu, ktoré sa zbiera ručne.
- Navyše sa vyžaduje osvedčenie o jeho vhodnosti na výrobu prívlastkových vín, ktoré vydáva Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky.
- Víno s prívlastkom sa nesmie docukrovať ani chemicky konzervovať.
- Víno s prívlastkom sa ďalej člení na kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový zber, hrozienkový výber, ľadový zber

Tokajské víno
- Toto víno tvorí osobitú kategóriu, je vyrobené v uzavretej oblasti Tokaj.
- Člení sa na tokajské samorodné suché, tokajské samorodné sladké, tokajský Furmint, tokajskú Lipovinu a tokajský Muškát žltý.
- Najcennejšie sú tokajské výbery dvoj – až šesťputňové.

Upravované víno
- Víno tejto kategórie sa nečlení podľa cukornatosti hrozna, ale podľa špecifického spôsobu výroby.
- Patrí sem: šumivé víno, akostné šumivé víno - sekt, aromatické šumivé víno, akostné aromatické šumivé víno – aromatický sekt, perlivé víno, sýtené víno, dezertné víno, aromatizované víno, likérové víno