SKEN

História kávy

kavovnik (27K) Pravlasťou kávy je s najväčšou pravdepodobnosťou Etiópia (provincia Kaffa), kde se ešte v súčasnej dobe nachádza divoko rastúci ker kávovníku. Odtiaľ bol asi v 13. a 14.storočí prenesený pri vojnových ťaženiach do Jemenu, kde bol vysadený a ďalej kultivovaný.

Kávu pestovali až do konca 18.storočia prevažne obyvatelia Arabského poloostrova. Pre tunajších pestovateľov a obchodníkov bola káva veľkým zdrojom príjmov. Vývoz zelených zŕn kávy bol pod hrozbou tažkých trestov zakázaný a Arabovia zámerne znehodnocovali kávové semená, aby nemohlo dojsť k vypestovaniu kríkov kávovníka mimo Arábiu.

Najväčšiu zásluhu na rozšírení pestovania kávy aj v iných oblastiach sveta majú najmä Holanďania, ktorí na začiatku 17.storočia tajne priviezli zelené kávové semená z Jemenu. Rozhodli se pre pestovanie tejto plodiny vo svojich zámorských kolóniách. Na konci 18.storočia holandská spoločnosť v produkcii kávy predbehla arabskú konkurenciu.

V roku 1720 bol tajne prevezený prvý kávovník na ostrov Martinique a neskôr sa rozšírilo pestovanie kávy v Strednej Amerike a oblasti Karibiku.

V období okolo roku 1730 byl vyslaný Brazilským panovníkom do Francúzskej Guyany poručík Francisco de Melho Palheta za účelom urovnania pohraničného sporu. Jeho pravým poslaním však bolo získať a priviezť do Brazílie semená kávovníku. To sa mu nakoniec podarilo so ľsťou, keď sa votrel do priazne manželky guvernéra. Pestovanie kávovníku sa v Brazílii nakonec tak rozšírilo, že v súčasnej dobe je najväčším svetovým producentem kávy.

Pitie kávy sa na rozdiel od jej pestovania, rozšírilo už v 15.storočí mimo oblasť Arabského poloostrova do blízkych zemí Orientu, kde v jednotlivých mestách vznikali hojne navštevované kaviarne.

V 16.storočí priviezla turecká vojenská výprava kávu z Egypta do Carihradu. Používanie kávy se v Turecku stalo vášňou a odtiaľ sa tento zvyk postupne rozšíril aj do ostatných európských zemí. Najskôr do veľkých prístavných miest (Benátky, Marseille, Amsterdam, Londýn, Hamburk), do konca 17.storočia sa podávanie kávy v kaviarňach výrazne rozšírilo aj do vnútrozemia a stalo se bežným takmer vo všetkých krajinách Európy.