×

Kalendár podujatí Stretnutie so spisovateľkou Soňou Bullbeck Lužinovou - autorkou série kníh z arabského prostredia.

Soňa Bullbeck-Lužinová sa Vám predstaví ako autorka detektívneho žánru s knihou "Vraždy v Arábii", zoznámi Vás so svojou knižnou novinkou "Púšť pod oknom" a svoje zaujímavé rozprávanie doplní aj bohatou fotodokumentáciou. Začiatok o 16 hod. Vstup voľný.Rezervácia ubytovania