×

Kalendár podujatí Umelecký prednes poézie

Regionálna prehliadka v umeleckom prednese poézie - V. kategória (stredné školy).Rezervácia ubytovania